1989. MÁJUS

 • május 2. Magyarország megkezdi az osztrák határon kiépített határzár lebontását mintegy 260 kilométeren.
 • május 4. Ladislav Adamec szerint nincs más út a bajok orvoslására csak az, amit a Szovjetunió választott.
 • május 4–5. A LEMP II. országos értekezlete. A pártértekezlet állást foglal a sztálinizmussal kapcsolatosan: „A sztálinizmus Lengyelországban rendkívül kedvezőtlen talajra talált, csak nagy ellenállás közepette erősödött meg, minthogy éles ellentmondásban állt a lengyelek hagyományos szabadságszeretetével és társadalmi tudatával, a lengyel kultúra szellemével.” Ugyanakkor azt is leszögezi, hogy a társadalmi ellenállás miatt a „sztálinizmus Lengyelországban nem érvényesült olyan széles körben és tragikusan, mint a Szovjetunióban és egyes népi demokratikus államokban.” A LEMP értekezlete arra is felhívja a figyelmet, hogy a „sztálinista torzulások nem homályosíthatják el az akkori évek tényleges eredményeit […] szembe kell helyezkedni azzal, hogy a társadalmi tudatban, a közgondolkodásban egyenlőségjelet tegyenek a sztálinizmus és a szocializmus közé. […] az országos értekezletnek az a véleménye, hogy a mélyreható politikai és gazdasági reformok teljes mértékben ki fogják küszöbölni a sztálinizmus maradványait, megteremtik azokat az állandó garanciákat, melyek elejét vehetik a gazdasági és politikai élet bürokratikus centralista formái, valamint az autokratikus hatalomgyakorlási mód visszatérésének.”
 • május 8. Lengyelországban megjelenik a Gazeta Wyborcza első száma 150 000 példányban.
 • május 8. Az MSZMP KB felmenti Kádár Jánost a pártelnöki tisztségéből és KB-tagságából.
 • május 9–10. Lech Wałęsa Strasbourgban az Európa Tanácsnál tesz látogatást, átveszi az emberi jogi díjat, amit még februárban ítéltek oda neki.
 • május 13. Újabb civil tiltakozások a bős-nagymarosi építkezés ellen. A magyar kormány azonnali hatállyal felfüggeszti a nagymarosi építkezést.
 • május 17. Feltételesen szabadlábra helyezik Václav Havelt.
 • május 22. Jaruzelski egynapos látogatásra érkezik Berlinbe, ahol tárgyalásokat folytat Erich Honeckerrel. Jaruzelski megpróbálja megnyugtatni Honeckert: „Jelenleg éles választási kampány folyik. Ez komoly politikai iskola. Nehéz megbecsülni a választások eredményeit. […] A hadseregben és az állambiztonságon belül a helyzet jó. És az ellenzék ezt tudja.”
 • május 24. Németh Miklós magyar miniszterelnök személyes találkozón jelenti be Ladislav Adamec csehszlovák miniszterelnöknek a nagymarosi építkezés felfüggesztését, közös felülvizsgálatot javasol.
 • május 29. A lengyel Szejm 16 olyan törvényt fogad el, amivel lezárják az 1981. december 13. óta tartó szakaszt.
 • május 30. A magyar Országgyűlés elfogadta a gazdálkodó szervezetek és a gazdasági társaságok alakulásáról szóló törvényt (1989. évi XIII. törvény).
 • május 31. Az MSZMP KB közleménye Nagy Imréről: „Nagy Imre az 1945 utáni magyar történelem jelentős személyisége […], neve összeforrott a nemzeti önállóság talaján, az önigazgatást és a demokratikus többpárti pluralizmust elimserő szocialista úttal. […] Az MSZMP KB tiszteletben tartja Nagy Imrének és küzdőtársainak emlékét”.
 • május 31. Lengyelországban újra megjelenik a Tygodnik Solidarność című hetilap. A lapot még 1981 tavaszán engedélyezte a párt, mint a független Szolidartás szakszervezet sajtótermékét, majd 1981. december 13-án betiltotta.