ELTE_VIDEOSTUDIO-05

ELTE Videostúdió

A Természettudományi Karon működő Videostúdiót 1985-ban jegyezték be az akkori Film Főigazgatóságnál, ELTE VIDEOSTÚDIÓ néven. Az egyetemen ez az egyetlen broadcast technikájú, jól kiépített stúdió komplexum. Kis stábunk jelenleg két főállású alkalmazottból áll, akik kezdetektől a stúdió munkatársai. Produkciós munkáinkban rendszeresen részt vesznek más alkotótársak is. Az így kialakult kutatócsoportok az elmúlt évtizedekben mintegy 200 filmet készítettek. Filmjeink közül a közszolgálati televíziók is többet műsorra tűztek. Számos magyar és külföldi fesztiválon, rendezvényen nyertünk díjat oktatófilmjeinkkel, dokumentumfilmjeinkkel, referenciafilmekkel. Legutóbb a 37. Magyar Filmszemlén került versenyvetítésre az EÖTVENHAT című dokumentumfilmünk.

Oktatófilmjeinkből több mint 15 ezer videokazettát értékesítettünk. Forgalomba került 8 db multimédia CD-ROM is a stúdió munkatársainak közreműködésével. Az utóbbi években tevékenységünkben egyre nagyobb szerepet kap az oktatás. Félévenként 30-40 hallgató vesz részt meghirdetett speciálkollégiumainkon. A népszerűségre, multidiszciplinaritásra jellemző, hogy hallgatóink 5 kar diákjaiból toborzódnak. Az egyre szélesebb tantárgykínálat felkészülés, a 2011. szeptemberében induló Tudománykommunikáció MSc. szakhoz.

2003-ban tűztük ki célul, hogy nívós dokumentumfilmekkel egyetemünk jelenét és közelmúltját feldolgozzuk. Ebben az évben készült el az ” Ásványok és emberek ” című 40 perces film, amely az Egyetemi Ásványtár történetét mutatja be, tudósai sorsával egybekapcsolva. 2004-ben ” Egyelemű halmaz ” címen a felsőfokú matematika oktatás történetét dolgoztuk fel, az egyetemünkön lezajlott konfliktusokkal együtt. 2005-ben a közelgő kerek évfordulóra tekintettel az 1956-os ELTE-s események feldolgozását készítettük el. A film címe “EÖTVENHAT”. Valamennyi film a Magyar Történelmi Filmalapítvány támogatásával készült és bemutatásra került az MTV közszolgálati csatornáján.
Buda István szobrászművész “Dante és Vergilius” című alkotását az egyetem Szerb utca 21-23. számú épületének udvarán láthatjuk. A műről 10 perces kisfilm készült : “A múltból jövő fény világítja meg a jövőt” címmel.

2007-ben mérnöki tervezési feladatként vállaltuk a Károli Gáspár Református Egyetem új videostúdiójának megtervezését, a kivitelezés szakértését. Ez lett Magyarországon az első HD stúdió.

2008-ban került kiadásra a Gombaszakértői praktikum című szakkönyv. Ennek DVD mellékletének 35 perces videofilmjét stúdiónk készítette. 2008 nyarán készült a kb. 10 milliós nézettséggel büszkélkedhető Jó iskolát kívánunk televíziós kampány, melynek kisfilmjeit központunk külső és belső munkatársai készítették.

2009-ben 3db „innovációs” kisfilm készült az ELTE 3 prominens kutatójáról, akik kutatás-fejlesztési munkájuk eredményeképpen sikeres termékeket hoztak létre, jelentősen hozzájárulva az ELTE jó hírnevének öregbítéséhez.
2009-ben a MOZAIK Kiadó megrendelésére 45 db kémiai kísérletet került felvételre, szerkesztésre, HD minőségben, kimondottan interaktív táblás alkalmazásokra.

Az ELTE által elnyert 2009-es TÁMOP 4.1.2. pályázat keretében létrehoztunk egy egyetemi szintű filmtárat. A fejlesztési munkában az egyetem minden olyan kara részvételi lehetőséget kapott, amelyik az elmúlt évtizedekben filmkészítéssel foglalkozott. A létrejött mintegy 200 darabos gyűjtemény jelentős része a különböző szintű képzéseken használható oktatófilm. Ebben a gyűjteményben stúdiónk 110 filmmel van jelen. A gyűjteményben szereplő filmek mintegy 40 %-a online megtekinthető, más részük a készítő filmstúdióban, könyvtárakban érhető el. A honlap elérhetősége: http://dspace.elte.hu/dspace/

A 2009-2010-es oktatási év folyamán az ELTE rektora megbízásából Tudósportré sorozatcímmel, 10 darab, az egyetem elmúlt 50 évének kimagasló egyéniségeinek életútját bemutató riportfilmet készítettünk. Ezek a filmek az Egyetemi Filmtár honlapon megtekinthetők.

2010-ben “Így kiáltok én, lengyel föld fia…” címmel született meg stúdiónk sok helyen vetített dokumentumfilmje. A gazdag archív anyagokból és a résztvevőkkel készített riportokból építkező film a lengyel szakszervezeti mozgalomból kinőtt hatalmas erejű társadalmi ellenállásról, a Szolidaritásról szól. A film az 1980 augusztusában létrejött mozgalom 30. évfordulója alkalmából készült az ELTE Videostúdió, a Dunatáj Alapítvány, a budapesti Lengyel Nagykövetség és a Layota AB koprodukciójában.

2012-ben fejeződtek be a Predictio pro futuro című riportfilm utómunkálatai, amely témája szerint az egyetem történeti filmek közé sorolható.

Az ELTE Videostúdió a Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központban működik.

Az ELTE Videostúdió honlapja.