2014.11.25.

2014. november 28-án jelenik meg magyar nyelven Michael Žantovský Havel – Egy élet című műve a HVG Kiadó jóvoltából. A PAREVO 2.0 Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál abban a megtiszteltetésben részesült, hogy elsőként a fesztivál látogatói vehetik kezükbe az új könyvet, amely a megnyitón már megvásárolható lesz. Természetesen ne feledkezzünk meg arról, hogy a PAREVO 2.0 zárófilmje is a cseh antikommunista ellenzék legendás alakjáról, Csehszlovákia, majd Csehország első elnökéről szól majd (Havel polgártárs, r. Pavel Koutecký és Miroslav Janek, 120 perc, 2008). Mindenkit szeretettel várunk!

Havel A könyvről

A bársonyos forradalom 25 éve, 1989. november 17-én tört ki Prágában; jelentősége vitathatatlan régiónk – többé-kevésbé – békés rendszerváltásában. Václav Havelt a Charta ’77 élén betöltött pozíciója, a kiszolgáltatottak hatalmába vetett hite és karizmatikus egyénisége főszerephez juttatta a forradalom sikerében. Havel a 20. század egyik legkiemelkedőbb alakja volt: tekintélyromboló értelmiségi, közismert drámaíróból lett bebörtönzött politikai és emberi jogi aktivista. Csehszlovákia utolsó, majd a Cseh Köztársaság első elnökeként nemcsak az országon belüli megbékélést szorgalmazta, hanem a szomszédokkal való jó viszonyt is.

„Azok, akik hosszú éveken át bosszúszomjas és véres hadjáratot folytattak ellenfeleikkel szemben, most rettegnek tőlünk. Pedig nem kellene semmitől sem tartaniuk. Mi nem vagyunk olyanok, mint ők” – mondta a forradalom győzelme után egyik beszédében.

Michael Žantovsky Havel közeli barátja volt, akivel a későbbi elnök még a demokratikus ellenzék tagjaként ismerkedett meg a kommunizmus éveiben. Annak a mozgalomnak az alapító tagjai közé tartozott, amely a rezsim megbuktatására szövetkezett. Havel első hivatali éveiben ő látta el a sajtófőnök, a tanácsadó és a politikai igazgató tisztségét, és barátságuk egészen 2011-ig, Havel haláláig tartott. Žantovsky e rendkívüli életút kisszámú szemtanúinak egyikeként a kötetben személyes portrét fest Havel alakjáról és a közelmúlt történelméről.
Žantovsky jelenleg Csehországnak az angol királyi udvarhoz delegált nagykövete, és a prágai Aspen Intézet elnöke. Politikai és külszolgálati pályafutása mellett íróként, illetve számos kortárs brit és amerikai szerző cseh fordítójaként is tevékeny.

Méltatások

Michael Žantovský Havel életrajza az eddigi legteljesebb Havel pályakép. Akármennyi ellentmondás is van a személye körül, Havel neve kitörölhetetlenül ott van a cseh nemzeti hősök között. Bizony, nem kell félni a patetikus meghatározástól, Havel a maga módján igazi szabadsághős volt. Akit érdekel Közép-Európa huszadik századi történelme, egy közeli kultúra alakulása, feltétlenül olvassa el ezt a könyvet.

Varga György műfordító, volt prágai nagykövet

Havel elnök úrral többször beszélgettünk a Beneš-dekrétumokról, amelyek a csehek számára kizárólag a németek kitelepítését jelentik. Elmondtam neki, hogy annakidején bennünket, magyarokat is e dekrétumok alapján deportáltak. Ezt a dolgot egyszer és mindenkorra meg kell oldani, mondta és megbízott egy szakértői bizottság létrehozásával az ügy megoldására. Ilyen ember volt Václav Havel. Ha valami ütközött az erkölcsi felfogásával, akkor nem sokat vacillált. Nevén nevezte a dolgokat, és lépett.

Hunčík Péter író, pszichiáter, 1990 és 1992 között Havel tanácsadója

Negyven éve találkoztunk először, feltűnt a szívélyes mosolya, a maga elé dünnyögő mély hangja és a meditatív humora. Az én szememben ő volt a tisztánlátó és felelős európai politika egyik megtestesülése. Nem egyszer előfordult, hogy közös nyilatkozatot írtunk alá, megbíztam az ítéletében, ha ő így gondolja, akkor így helyes, mondta bennem egy belső hang.

Konrád György író, szociológus