PAREVO 2.0 | Gdańsk

Przegląd filmów dokumentalnych ilustrujących przemiany demokratyczne minionych 25 lat

13 marca, piątek, godz.18.00

Filmy poświęcone współautorom przemian, ich losom i aktywnościom

Pokolenie ’89

reż.: Maria Zmarz-Koczanowicz | Polska | 2003 | 61 min

Revolution Girls | Holky z fildy + spotkanie z twórcami

reż.: Natasha Dudinski i Tatiana Markowa | Czechy | 2009 | 70 min

14 marca, sobota, godz. 18.00

Filmy poświęcone losom zwykłych ludzi, w trakcie przemian i po ich zakończeniu

Miners’ Bread | Banicky chlebicek

reż.: Roman Fábian | Słowacja | 2013 | 60 min

Borderline Case | Hatareset + spotkanie z twórcami

reż.: Peter Szalay |Węgry | 2006 | 27 min

image-0001_web

miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1 w Gdańsku (audytorium)

więcej informacji | ecs.gda.pl | parevo.eu

Facebook Event Page!

We reserve the right to change the program!

All films are to show in original with Polish subtitles!

Entry free!