MULTUNK-03

Múltunk Alapítvány

Az 1990-ben alapított Múltunk Alapítvány célja, hogy biztosítsa a legújabb kor politikatörténetével foglalkozó negyedéves történeti szakfolyóirat, a Múltunk folyamatos megjelentetését.

Hozzájáruljon a Múltunk feladatkörének betöltéséhez; ahhoz, hogy fórumot adjon a pártok, a magyar és európai baloldali demokratikus társadalmi szervezetek és mozgalmak történelmének, a politikai eseményeknek, folyamatoknak a bemutatására; az e tárgykörben született új kutatási eredményeket közvetítse az olvasóközönség és a történelemoktatás felé.

Az Alapítvány tudományos ösztöndíjakkal, kutatási programok támogatásával, díjak és elismerések alapításával, tanácskozások szervezésével, pályázatok kiírásával szerepel vállal az elmúlt két évszázad és a jelenkor történelmével foglalkozó hazai és nemzetközi tudományos kutatás támogatásában.

A Múltunk Alapítvány honlapja.

FILM_SOCIOLOGY-07

Film és Szociológia

A Film & Szociológia egy cseh társaság 1991-ben alakult meg azzal a céllal, hogy építse, növelje a cseh dokumentumfilmek értékét, valamint hogy közelebb hozza egymáshoz és szorosabb köteléket teremtsen a filmkészítők és a társadalom között; kiemelje és megidézze ezen tragikus időszak eseményeit úgy, hogy szemtanúkként éljük át a körülöttünk zajló eseményeket. Az eredmények magas elvárásokat támasztottak és a cseh közönség láthatta nem csak televízió képernyőn, de a filmszínházakban is azokat az alkotásokat, amelyeket a Film és Szociológia készített. A Társaság munkájának köszönhetően a Cseh Televízió több mint százhetven dokumentumfilmet mutatott be és öt filmet vetítettek le a mozik.

A Film és Szociológia  foglalkozik szemináriumok, viták és kreatív workshopok szervezésével is. 2002 és 2005 között a társaság és a Médiatudományi Centrum (CEMES) közösen vállalta nyilvános vitaestek lebonyolítását A tömegmédia és annak helye a cseh társadalomban téma kapcsán, amely a Hétköznapi Média Kísértetek (Everyday Media Spooks) címet viselte. A vitaesteket a Cseh Kulturális Minisztérium támogatásával hozták létre.

A Film és Szociológia teljesen egyedülálló társaság az országban és talán világszinten is. Programjában olyan dokumentumfilmek gyártására törekszik, amelyek a főként (de nem kizárólag) Kelet-Európában az ezredfordulón lezajló társadalmi átalakulásokat ragadják meg valós emberi sorsokon keresztül. A társaság munkájának köszönhetően létrejött egy különleges „könyvtár”, amely Közép-Európa kulturális emlékeit hivatott összegyűjteni. Ez az egységes, ugyanakkor gazdag tematikájú filmgyűjtemény módszeresen kapcsolódik – bizonyos esetekben – ugyanahhoz a főhőshöz vagy annak bukásához, illetve gyakran visszanyúl ismétlődő és hasonló jellegű problémákhoz. Ebből a szempontból tekintve a filmek eszmei értéke folyamatosan nő, az idő előrehaladtával egyre többet érnek.

Film & Sociology honlapja.

FILMTOPIA-01

FILMTOPIA

A Filmtopia egy nyílt platformot képvisel a minőségi filmek területén, oly módon, hogy kilép a szokványos szlovák mozi kereteiből és feszegeti a nézők határait. A Filmtopia által vetített filmek mindegyike különleges és kiemelt figyelmet érdemel. Fő célkitűzése, hogy górcső alá vegye az általa kiválasztott filmek szokatlan utazását a történet írójától egészen a nézőkig. E rendhagyó megközelítés nem pusztán az olyan tradicionális közvetítési helyszínek vagy platformok kiválasztásában nyilvánul meg, mint a kis mozik, művész mozik, a multiplex mozik, az internet, a televízió és a filmfesztiválok, hanem – bizonyos filmek esetében – ezek ötvözésén további fórumok bevonásával. Ezek a fórumok lehetnek például filmes kurzusok, helyspecifikus vetítések, események és olyan helyszínek, amelyek elsődlegesen nem a filmre koncentrálnak. Így a Filmtopia történetében szereplő filmek mindegyike egy különálló fejezetet alkot a dokumentumfilm vetítések folyamatosan fejlődő projektjében Szlovákiában.

FILMTOPIA honlapja.

ECS-02

Európai Szolidaritás Központ

Az Európai Szolidaritás Központ 2007-ben jött létre Gdańskban. Tudományos, kulturális és oktatási tevékenysége szorosan összekapcsolódik a múzeumi és levéltári munkával, amely mind Lengyelország és Európa legújabb kori történelmében a demokratikus és szabadságmozgalmakra helyezi a hangsúlyt.

Az Európai Szolidaritás Központ (ECS) hozzá szeretne járulni ahhoz, hogy a Szolidaritás mozgalom ideája – a demokrácia, a nyitott társadalom, a párbeszéd kultúrája – megőrizze saját vonzerejét és aktualitását. Meg szeretné őrizni a lengyelek és az európaiak emlékezetében a Szolidaritás, mint a békés európai forradalmak tapasztalatát, hogy az európai demokratikus közösségben a Szolidaritás Európa alapító mítoszainak részévé váljon. Szeretné elérni, hogy a Szolidaritás inspirációs és reményforrás legyen azok számára, akik nem élhetnek nyitott és demokratikus társadalmakban.

Az Európai Szolidaritás Központ honlapja.

ELTE_VIDEOSTUDIO-05

ELTE Videostúdió

A Természettudományi Karon működő Videostúdiót 1985-ban jegyezték be az akkori Film Főigazgatóságnál, ELTE VIDEOSTÚDIÓ néven. Az egyetemen ez az egyetlen broadcast technikájú, jól kiépített stúdió komplexum. Kis stábunk jelenleg két főállású alkalmazottból áll, akik kezdetektől a stúdió munkatársai. Produkciós munkáinkban rendszeresen részt vesznek más alkotótársak is. Az így kialakult kutatócsoportok az elmúlt évtizedekben mintegy 200 filmet készítettek. Filmjeink közül a közszolgálati televíziók is többet műsorra tűztek. Számos magyar és külföldi fesztiválon, rendezvényen nyertünk díjat oktatófilmjeinkkel, dokumentumfilmjeinkkel, referenciafilmekkel. Legutóbb a 37. Magyar Filmszemlén került versenyvetítésre az EÖTVENHAT című dokumentumfilmünk.

Oktatófilmjeinkből több mint 15 ezer videokazettát értékesítettünk. Forgalomba került 8 db multimédia CD-ROM is a stúdió munkatársainak közreműködésével. Az utóbbi években tevékenységünkben egyre nagyobb szerepet kap az oktatás. Félévenként 30-40 hallgató vesz részt meghirdetett speciálkollégiumainkon. A népszerűségre, multidiszciplinaritásra jellemző, hogy hallgatóink 5 kar diákjaiból toborzódnak. Az egyre szélesebb tantárgykínálat felkészülés, a 2011. szeptemberében induló Tudománykommunikáció MSc. szakhoz.

2003-ban tűztük ki célul, hogy nívós dokumentumfilmekkel egyetemünk jelenét és közelmúltját feldolgozzuk. Ebben az évben készült el az ” Ásványok és emberek ” című 40 perces film, amely az Egyetemi Ásványtár történetét mutatja be, tudósai sorsával egybekapcsolva. 2004-ben ” Egyelemű halmaz ” címen a felsőfokú matematika oktatás történetét dolgoztuk fel, az egyetemünkön lezajlott konfliktusokkal együtt. 2005-ben a közelgő kerek évfordulóra tekintettel az 1956-os ELTE-s események feldolgozását készítettük el. A film címe “EÖTVENHAT”. Valamennyi film a Magyar Történelmi Filmalapítvány támogatásával készült és bemutatásra került az MTV közszolgálati csatornáján.
Buda István szobrászművész “Dante és Vergilius” című alkotását az egyetem Szerb utca 21-23. számú épületének udvarán láthatjuk. A műről 10 perces kisfilm készült : “A múltból jövő fény világítja meg a jövőt” címmel.

2007-ben mérnöki tervezési feladatként vállaltuk a Károli Gáspár Református Egyetem új videostúdiójának megtervezését, a kivitelezés szakértését. Ez lett Magyarországon az első HD stúdió.

2008-ban került kiadásra a Gombaszakértői praktikum című szakkönyv. Ennek DVD mellékletének 35 perces videofilmjét stúdiónk készítette. 2008 nyarán készült a kb. 10 milliós nézettséggel büszkélkedhető Jó iskolát kívánunk televíziós kampány, melynek kisfilmjeit központunk külső és belső munkatársai készítették.

2009-ben 3db „innovációs” kisfilm készült az ELTE 3 prominens kutatójáról, akik kutatás-fejlesztési munkájuk eredményeképpen sikeres termékeket hoztak létre, jelentősen hozzájárulva az ELTE jó hírnevének öregbítéséhez.
2009-ben a MOZAIK Kiadó megrendelésére 45 db kémiai kísérletet került felvételre, szerkesztésre, HD minőségben, kimondottan interaktív táblás alkalmazásokra.

Az ELTE által elnyert 2009-es TÁMOP 4.1.2. pályázat keretében létrehoztunk egy egyetemi szintű filmtárat. A fejlesztési munkában az egyetem minden olyan kara részvételi lehetőséget kapott, amelyik az elmúlt évtizedekben filmkészítéssel foglalkozott. A létrejött mintegy 200 darabos gyűjtemény jelentős része a különböző szintű képzéseken használható oktatófilm. Ebben a gyűjteményben stúdiónk 110 filmmel van jelen. A gyűjteményben szereplő filmek mintegy 40 %-a online megtekinthető, más részük a készítő filmstúdióban, könyvtárakban érhető el. A honlap elérhetősége: http://dspace.elte.hu/dspace/

A 2009-2010-es oktatási év folyamán az ELTE rektora megbízásából Tudósportré sorozatcímmel, 10 darab, az egyetem elmúlt 50 évének kimagasló egyéniségeinek életútját bemutató riportfilmet készítettünk. Ezek a filmek az Egyetemi Filmtár honlapon megtekinthetők.

2010-ben “Így kiáltok én, lengyel föld fia…” címmel született meg stúdiónk sok helyen vetített dokumentumfilmje. A gazdag archív anyagokból és a résztvevőkkel készített riportokból építkező film a lengyel szakszervezeti mozgalomból kinőtt hatalmas erejű társadalmi ellenállásról, a Szolidaritásról szól. A film az 1980 augusztusában létrejött mozgalom 30. évfordulója alkalmából készült az ELTE Videostúdió, a Dunatáj Alapítvány, a budapesti Lengyel Nagykövetség és a Layota AB koprodukciójában.

2012-ben fejeződtek be a Predictio pro futuro című riportfilm utómunkálatai, amely témája szerint az egyetem történeti filmek közé sorolható.

Az ELTE Videostúdió a Természettudományi Kommunikáció és UNESCO Multimédiapedagógia Központban működik.

Az ELTE Videostúdió honlapja.

EUROMOZAIK-04

Euromozaik Videokommunikáció Alapítvány

Az Alapítványt három magánszemély hozta létre 1993-ban azzal a céllal, hogy a filmkészítés, a televíziózás területén az újító törekvéseket segítse. A MOVI első kísérleti műholdas adásának idején jött létre az Euromozaik és főként fiatal és kísérletező kedvű alkotók számára biztosított technikát és anyagi (pályázati) lehetőségeket.

Elsősorban az ELTE Videokommunikáció szak hallgatóinak és tanáraiknak filmjeit támogattuk nyersanyaggal, kamerával illetve adtunk be pályázatokat. Szoros munkakapcsolatot alakítottunk ki az ELTE TTK Videostúdióval, azóta is sok filmünk készült valamilyen együttműködési formában. így itt készült Csáji Attiláról egy portré film. Domokos János, Egeres Katalin, Katona László, Füredi Zoltán, Szalay Péter, Nagy Ernő, Kurucz Sándor, Péterffy András munkáit támogattuk és számtalan vizsgafilmet, évközi diákfilmet készítettünk. Ennek az Alapítványnak a keretén belül kaptunk segítséget különböző filmes nyári forgatási terepgyakorlatokhoz is és így¬készülhetett el a KEMSE c. filmszociográfia is.
A 2002-es évben a Szociális és Családügyi Minisztérium pályázatán nyert támogatásból elkészült a KÉZ és SZÍV sorozat, valamint az MTFA támogatásával az INTER M.

Az Alapítvány tevékenyen vesz részt az internetes hátterű új kommunikációban is, a digitális kultúra fejlesztésére kiírt pályázaton nyert technikával hozta létre a Thesaurus kutatást.

Az Alapítványhoz kötődő alkotók aktív tanárok és a független és alternatív kommunikáció jövendő generációjának képzését szívügyünknek tekintjük. Sok külföldi vendégelőadóval való kapcsolatunk révén több koprodukciónk is született, elsősorban Gie Meeuvvis holland filmrendezővel volt közös alkotótáborunk, de állandó partnerünk a svájci filmrendező Jürg Da Vaz is, akivel számos filmjét az Euromozaikhoz tartozó alkotók alkotógárdája készítette. Örömünkre szolgál az is, hogy Füredi Zoltán, Nagy Ernő, Szalay Péter, Juhász Zsolt, Assay Péter alkotóink különböző fesztiválokon jelentős díjakat kaptak filmjeikért.

DUNATAJ-06

Dunatáj Alapítvány

A Dunatáj Alapítványt 1994-ben alapította a Magyar Mozi- és Videofilmgyár (MOVI). A műhely azóta készít egyedi dokumentumfilmeket. Működésének 20 éve alatt az elkészült művek száma meghaladja a háromszázötvenet. A filmek sikerrel szerepelnek elsősorban a közszolgálati televíziókban, de más szolgáltatók műsorában is, valamint a szakmai fórumok, filmszemlék programjában.

Témáink változatosak, szívesen foglalkozunk történelmi múltunk fehér foltjaival, a magyar nép sorsával, életkörülményeinek alakulásával, a kisebbségek helyzetével – éljenek határainkon belül, vagy kívül. Filmjeinket a különböző alapítványok és szakmai testületek anyagi támogatásával készítjük.