PAREVO 2.0 Medzinárodný festival dokumentárnych filmov | Bratislava

Dátum: 18. máj 2016
Miesto: Maďarský inštitút v Bratislave
Streda (18.05.2016)

17:00–17:30 Incident na hranici / Határeset (maďarský dokumentárny film, réžia: Péter Szalay, 2006, 27 minút)
V auguste 1989 mali Kurt-Werner Schulz, Gondula Schafitel a ich šesťročný syn, ktorí žili vo Weimare v NDR, namierené cez Maďarsko na Západ. Aj oni – rovnako ako mnohí ich krajania – plánovali tajne prekročiť štátnu hranicu, ale v trojici nemali šancu dosiahnuť svoj cieľ. Pred očami sa nám odvíja príbeh spracovaný na spôsob kriminálky, v ktorom nechýbajú ani prvky humoru.

17:45–18:40 ’89 z mesiaca na mesiac / ’89 hónapról hónapra (maďarský dokumentárny film, réžia: László B. Révész, 1999, 53 minút)
Seriál ’89 z mesiaca na mesiac bol natočený v roku 1999 a mapuje udalosti prevratného roku 1989, ktorý priniesol Maďarsku zmenu režimu. Využíva pôvodné materiály a úryvky z archívov nadácie Fekete Doboz Alapítvány, Maďarskej televízie a spravodajstva. Časť o januárových udalostiach približuje vzrušujúce domáce a zahraničné dianie v období považovanom aj za rok naozajstného prevratu. Súčasťou filmu je interview s Károlyom Grószom v Davose, v ktorom generálny tajomník strany reaguje na vyjadrenie straníckeho politika Imreho Pozsgaya, ktorý udalosti v roku 1956 nazval ľudovým povstaním.

od 18:40 Beseda s režisérom Ernőom Nagyom a s historikom Miklósom Mitrovitsom


Dátum: 19. máj 2016
Miesto: Poľský inštitút v Bratislave
Štvrtok (19.05.2016)

17:00–17:30 „Takto volám ja, syn poľskej zeme…“ Poľská Solidarita / „Így kiáltok én, lengyel föld fia…“ (maďarský dokumentárny film, réžia: Ernő Nagy, 2010, 27 minút)
Film vznikol v Gdansku v čase osláv 30. výročia vzniku poľského hnutia Solidarita. Archívne zábery a spomínanie účastníkov (Bogdan Borusewicz, Zbigniew Romaszewski) pomáhajú divákovi pochopiť, čo sa prečo udialo v Poľsku v roku 1980. Medzitým môžeme sledovať nádherné zábery z koncertu a osláv organizovaných v miestnych lodeniciach. Film približuje poľské udalosti z maďarského uhla pohľadu, čím prispieva k posilňovaniu poľsko-maďarského priateľstva.

17:30–18:30 Generácia ’89 / Pokolenie ’89  (poľský dokumentárny film, réžia: Maria Zmarz-Koczanowicz, 2002, 61 minút)
Dokumentárny portrét s názvom Generácia ’89 približuje tzv. generáciu „veľkej zmeny“, generáciu, ktorá svoje dospelé roky už prežívala v „tretej republike“. Dnešných päťdesiatnikov, ktorí sa narodili okolo roku 1968 a v roku 1989 ešte väčšinou študovali, zasiahla zmena režimu na univerzitách. Sú prví, ktorí už mohli samostatne rozhodovať o svojej budúcnosti. Zostať v školských laviciach? Založiť nezávislé médiá alebo neziskové organizácie? Rozbehnúť vlastný biznis či priemyselné odvetvie (napr. reklamný priemysel)? Zúčastňovať sa na politickom živote? Dekomunizovať tajné služby? Pohľad na predstaviteľov generácie ’89, na ich úspechy a nezdary, obavy a nádeje, cez ktoré film predstavuje uplynulých dvadsať rokov poľskej slobody.

18.45–19:45 Holky z fildy (český dokumentárny film, réžia: Natasha Dudinski a Taťána Marková, 2009, 70 minút)
Jediným riešením je osobná revolúcia. Film Holky z fildy rozpráva príbeh štyroch českých žien, príslušníčok generácie ’89. V roku 1989 študovali všetky štyri filozofiu v Prahe a aktívne sa zúčastňovali na dramatickej Nežnej revolúcii, ktorá skoncovala s komunistickým režimom. Prostredníctvom ich životných osudov film predstavuje dedičstvo revolúcie po dvadsiatich rokoch. Jana Hybášková je poslankyňou Európskeho parlamentu a chce zachrániť svet. Alena Ježková píše jednu knihu za druhou a inšpiráciu, ktorú v slobodnej, ale chaotickej prítomnosti nenachádza, hľadá v minulosti. Alice Rahmanová je úspešná, hoci uzavretá žena, ktorá väčšinu energie venuje výchove troch vlastných detí a jedného adoptovaného dievčatka. A Pavla Milcová zasvätila celý život svojmu hudobnému a spirituálnemu poslaniu. Čo zostalo z revolučných ideí? Cez koľké revolúcie musí prejsť žena, kým dovŕši štyridsiatku? A čo prezradí ich príbeh o mieste a čase, v ktorom žijú?

od 19:45 Beseda s historikom Jurajom Marušiakom a s režisérkou Taťánou Markovou

Všetky filmy premietame v pôvodnom znení s anglickými titulkami. Vstup voľný!

Print

Plakat_CSEH-03

PAREVO 2.0 International Documentary Film Festival | Prague

Date: 30 November – 1 December 2015
Venue: Hungarian Cultural Centre, Rytířská 963/25. Prague 1, 110 00

Monday/Pondělí
(30.11.2015)

17.00 Salto Mortale
Directed by Anabela Žigová, 63 min, 2013 (Slovakian)

18:15 Beseda/Discussion: Je nevyřešená minulost rizikem pro budoucnost?/Does an unresolved past potentionally pose a risk for future? Host/Host: Anabela Žigová (Salto Mortale)

19:00 Pauza/Break

19:30 Incident na hranici/Borderline Case
Directed by Péter Szalay, 27 min, 2006 (Hungarian)

20:10 Beseda/Discussion: Hranice tehdy a dnes/Borders then and now. Hosté/Guests: Ernő Nagy (Borderline Case) and Petr Blažek (The Institute for the Study of Totalitarian Regimes)

 


Tuesday / Úterý
(1.12.2015)

17.00 Generace 89/Generation 89
Directed by Maria Zmarz-Koczanowicz, 61 min, 2002 (Polish)

18:15 Pauza/Break

18.30 Holky z fildy/Revolution Girls
Directed by Natasha Dudinski and Taťána Marková, 70 min, 2009 (Czech)

19:45 Beseda/Discussion: Spoluautoři přeměn a jejich další osudy/Former revolutionary students and their destinies. Hosté/Guests: Alena Ježková and Alice Rahmanova (protagonists of Revolution Girls), Miklós Mitrovits (Hungarian Academy of Sciences, Institute of History)

20:30 Zakončení/Closing remarks

All films are to show in original with English subtitles! Entry free!

PAREVO 2.0 | GDAŃSK

Przegląd filmów dokumentalnych ilustrujących przemiany demokratyczne minionych 25 lat

13 marca, piątek, godz.18.00

Filmy poświęcone współautorom przemian, ich losom i aktywnościom

Pokolenie ’89

reż.: Maria Zmarz-Koczanowicz | Polska | 2003 | 61 min

Revolution Girls | Holky z fildy + spotkanie z twórcami

reż.: Natasha Dudinski i Tatiana Markowa | Czechy | 2009 | 70 min

14 marca, sobota, godz. 18.00

Filmy poświęcone losom zwykłych ludzi, w trakcie przemian i po ich zakończeniu

Miners’ Bread | Banicky chlebicek

reż.: Roman Fábian | Słowacja | 2013 | 60 min

Borderline Case | Hatareset + spotkanie z twórcami

reż.: Peter Szalay |Węgry | 2006 | 27 min

image-0001_web

miejsce | Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1 w Gdańsku (audytorium)

więcej informacji | ecs.gda.pl | parevo.eu

Facebook Event Page!

We reserve the right to change the program!

All films are to show in original with Polish subtitles!

Entry free!

Parevo_2.0_FB_alkatreszek-01_B_fejlec

PAREVO 2.0 International Documentary Film Festival

Date: 28-30 November 2014.
Venue: DocuArt Cinema, Budapest, Ráday street 18 (Entrance from Erkel street)

FRIDAY
(28 November)

Antecedent Events – Everyday Heroes I.

14:30 – 15:30
Moving World – Remembering a Journal [Mozgó Világ – Emlékezés egy folyóiratra]
Directed by Erzsébet Csonka and Béla Kovács, 90 min, 2006 (Hungarian)

15:45 – 16:45
Bibó István memorial book, 1979 [Bibó István emlékkönyv, 1979]
Directed by András Surányi Z., 62 min, 2013 (Hungarian)

17:00 – 17:15

Opening Ceremony
Filmmaker Ernő Nagy and historian Miklós Mitrovits are to give an opening speech and welcome the participants of the Film Festival.

The Generation ’89 – Everyday Heroes II.

17:30 – 18:40
Revolution Girls [Holky z fildy]
Directed by Natasha Dudinski and Taťána Marková, 70 min, 2009 (Czech)

18:50 – 19:50
Generation 89 [Pokolenie 89]
Directed by Maria Zmarz-Koczanowicz, 61 min, 2002 (Polish)

19:50 – 20:30
Open discussion about the heroes of 89’
Guests: film director Marková Taťána and historian Eszter Zsófia Tóth

SATURDAY
(29 November)

The events of the Transformation

12:20 – 13:15
’89 month by month – January [’89 hónapról hónapra – Január]
Directed by László Révész B., 53 min, 1999 (Hungarian)

13:30 – 14:30
1989
Directed by Michał Bielawski, 57 min, 2014 (Polish)

14:45 – 15:15
Borderline Case [Határeset]
Directed by Péter Szalay, 27 min, 2006 (Hungarian)

15:20 – 16:35
The End of Czechoslovakia as Seen from the Parliament [Zánik Československa v parlamentu]
Directed by Pavel Koutecký, 75 min, 1993 (Czech)

The process of dissolution

16:50 – 17:45
In the storm of the time – The Chronicle of Nádudvar 1988–2008 [Az idő sodrában – Nádudvari krónika 1988–2008]
Directed by László B. Révész, 53 min, 2009 (Hungarian)

17:50 – 18:50
Miners’ Bread [Banícky chlebíček]
Directed by Roman Fabián, 60 min, 2013 (Slovakian)

19:00 – 20:30
God’s Stone Quarry – One Year in North Bohemia [Kamenolom Boží – jeden rok v Severních Čechách]
Directed by Břetislav Rychlík, 88 min, 2005 (Czech)

20:45 – 21:30
Arizona
Directed by Ewa Borzęcka, 46 min, 1997 (Polish)

21:30 – 22:00

Discussion about the Transformation
Guests: historian Róbert Takács and historian Miklós Mitrovits

SUNDAY
(30 November)

In the forgotten peripheries

13:30 – 14:25
Three Kings – Part 1: The Crab King [Három királyok – 1. rész: A rákok királya]
Directed by Dezső Zsigmond, 52 min, 2013 (Hungarian)

14:35 – 15:25
The Nameless Village – Part 1 [A nevetlen falu – 1. rész]
Directed by András Péterffy, 70 min, 2007 (Hungarian)

15:25 – 16:15
Open discussion about the peripheries
Guests: film director András Pétrerffy and filmmaker Ernő Nagy

Politics in operation

16:15 – 16:45
Just a small Propaganda [Taká malá propaganda]
Directed by Marek Kuboš, 27 min, 2001 (Slovakian)

17:00 – 18:00
Stadiums Revolt [Bunt stadionów]
Directed by Mariusz Pilis, 58 min, 2013 (Polish)

18:15 – 19:15
Disease of the Third Power [Nemoc tretej moci]
Directed by Zuzana Piussi, 52 min., 2011 (Slovakian)

Bonus film screening
19:30 – 21:30
Citizen Havel [Občan Havel]
Directed by Pavel Koutecký and Miroslav Janek, 120 min, 2008 (Czech)

 Facebook Event Page!

We reserve the right to change the program!

All films are to show in original with English subtitles!

Entry free!